Prezentácia bytov

Domy dom1 dom2 dom3 dom4 dom5 dom6 dom7 dom8

Objekt A

SpäťObjekt 1 p1 p2 p3

Objekt B

SpäťObjekt 2 p1 p2 p3

Objekt C

SpäťObjekt 3 p1 p2 p3

Objekt D

SpäťObjekt 4 p1 p2 p3

Objekt E

SpäťObjekt 5 p1 p2 p3
Späť Objekt F je súčasťou II. etapy výstavby

Objekt G

SpäťObjekt 7 p1 p2 p3

Objekt H

SpäťObjekt 8 p1 p2 p3

Objekt A
1. Nadzemné podlažie

Späť1. Nadzemné podlažie dom1-b1 dom1-b2

Objekt A
2. Nadzemné podlažie

Späť2. Nadzemné podlažie dom1-p2-b3 dom1-p2-b4

Objekt A
3. Nadzemné podlažie

Späť3. Nadzemné podlažie dom1-p3-b5 dom1-p3-b6

Objekt B
1. Nadzemné podlažie

Späť1. Nadzemné podlažie dom1-b1 dom1-b2

Objekt B
2. Nadzemné podlažie

Späť2. Nadzemné podlažie dom1-b1 dom1-b2

Objekt B
3. Nadzemné podlažie

Späť3. Nadzemné podlažie dom1-b1 dom1-b2

Objekt C
1. Nadzemné podlažie

Späť1. Nadzemné podlažie dom1-b1 dom1-b2

Objekt C
2. Nadzemné podlažie

Späť2. Nadzemné podlažie dom1-b1 dom1-b2

Objekt C
3. Nadzemné podlažie

Späť3. Nadzemné podlažie dom1-b1 dom1-b2

Objekt D
1. Nadzemné podlažie

Späť1. Nadzemné podlažie dom4-b1 dom4-b2

Objekt D
2. Nadzemné podlažie

Späť2. Nadzemné podlažie dom4-b1 dom4-b2

Objekt D
3. Nadzemné podlažie

Späť3. Nadzemné podlažie dom4-b1 dom4-b2

Objekt E
1. Nadzemné podlažie

Späť1. Nadzemné podlažie dom5-b1 dom5-b2

Objekt E
2. Nadzemné podlažie

Späť2. Nadzemné podlažie dom5-b1 dom5-b2

Objekt E
3. Nadzemné podlažie

Späť3. Nadzemné podlažie dom5-b1 dom5-b2

Objekt G
1. Nadzemné podlažie

Späť1. Nadzemné podlažie dom7-b1 dom7-b2

Objekt G
2. Nadzemné podlažie

Späť2. Nadzemné podlažie dom7-b1 dom7-b2

Objekt G
3. Nadzemné podlažie

Späť3. Nadzemné podlažie dom7-b1 dom7-b2

Objekt H
1. Nadzemné podlažie

Späť1. Nadzemné podlažie dom8-b1 dom8-b2

Objekt H
2. Nadzemné podlažie

Späť2. Nadzemné podlažie dom8-b1 dom8-b2

Objekt H
3. Nadzemné podlažie

Späť3. Nadzemné podlažie dom8-b1 dom8-b2

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 1.10 1.08 1.07 1.05 1.06 1.09 1.01 1.03 1.04 1.02 1.11
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
1.01 Hala 3,07
1.02 Technická miestnosť 3,52
1.03 Kuchyňa 8,30
1.04 Obývacia izba 23,67
1.05 Chodba 4,30
1.06 Kúpelňa 5,23
1.07 WC 1,76
1.08 Izba 13,94
1.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
1.10 Terasa 9,94
1.11 Záhradka 76,5
1.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 2.11 2.10 2.08 2.07 2.06 2.05 2.01 2.03 2.09 2.04 2.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
2.01 Hala 3,07
2.02 Technická miestnosť 3,52
2.03 Kuchyňa 8,30
2.04 Obývacia izba 23,67
2.05 Chodba 4,30
2.06 Kúpelňa 5,23
2.07 WC 1,76
2.08 Izba 13,94
2.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
2.10 Terasa 9,94
2.11 Záhradka 76,5
2.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 3.01 3.09 3.03 3.05 3.07 3.06 3.08 3.10 3.04 3.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
3.01 Hala 3,07
3.02 Technická miestnosť 3,52
3.03 Kuchyňa 8,30
3.04 Obývacia izba 23,67
3.05 Chodba 4,30
3.06 Kúpelňa 5,23
3.07 WC 1,76
3.08 Izba 13,94
3.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
3.10 Balkón 7,31
3.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 4.09 4.01 4.03 4.06 4.07 4.05 4.08 4.10 4.04 4.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
4.01 Hala 3,07
4.02 Technická miestnosť 3,52
4.03 Kuchyňa 8,30
4.04 Obývacia izba 23,67
4.05 Chodba 4,30
4.06 Kúpelňa 5,23
4.07 WC 1,76
4.08 Izba 13,94
4.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
4.10 Balkón 7,31
4.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 5.09 5.01 5.03 5.05 5.06 5.07 5.08 5.10 5.04 5.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
5.01 Hala 3,07
5.02 Technická miestnosť 3,52
5.03 Kuchyňa 8,30
5.04 Obývacia izba 23,67
5.05 Chodba 4,30
5.06 Kúpelňa 5,23
5.07 WC 1,76
5.08 Izba 13,94
5.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
5.10 Balkón 7,31
5.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 6.09 6.01 6.06 6.07 6.05 6.03 6.08 6.10 6.04 6.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
6.01 Hala 3,07
6.02 Technická miestnosť 3,52
6.03 Kuchyňa 8,30
6.04 Obývacia izba 23,67
6.05 Chodba 4,30
6.06 Kúpelňa 5,23
6.07 WC 1,76
6.08 Izba 13,94
6.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
6.10 Balkón 7,31
6.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 1.10 1.08 1.07 1.05 1.06 1.09 1.01 1.03 1.04 1.02 1.11
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
1.01 Hala 3,07
1.02 Technická miestnosť 3,52
1.03 Kuchyňa 8,30
1.04 Obývacia izba 23,67
1.05 Chodba 4,30
1.06 Kúpelňa 5,23
1.07 WC 1,76
1.08 Izba 13,94
1.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
1.10 Terasa 9,94
1.11 Záhradka 76,5
1.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 2.11 2.10 2.08 2.07 2.06 2.05 2.01 2.03 2.09 2.04 2.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
2.01 Hala 3,07
2.02 Technická miestnosť 3,52
2.03 Kuchyňa 8,30
2.04 Obývacia izba 23,67
2.05 Chodba 4,30
2.06 Kúpelňa 5,23
2.07 WC 1,76
2.08 Izba 13,94
2.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
2.10 Terasa 9,94
2.11 Záhradka 76,5
2.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 3.01 3.09 3.03 3.05 3.07 3.06 3.08 3.10 3.04 3.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
3.01 Hala 3,07
3.02 Technická miestnosť 3,52
3.03 Kuchyňa 8,30
3.04 Obývacia izba 23,67
3.05 Chodba 4,30
3.06 Kúpelňa 5,23
3.07 WC 1,76
3.08 Izba 13,94
3.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
3.10 Balkón 7,31
3.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 4.09 4.01 4.03 4.06 4.07 4.05 4.08 4.10 4.04 4.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
4.01 Hala 3,07
4.02 Technická miestnosť 3,52
4.03 Kuchyňa 8,30
4.04 Obývacia izba 23,67
4.05 Chodba 4,30
4.06 Kúpelňa 5,23
4.07 WC 1,76
4.08 Izba 13,94
4.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
4.10 Balkón 7,31
4.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 5.09 5.01 5.03 5.05 5.06 5.07 5.08 5.10 5.04 5.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
5.01 Hala 3,07
5.02 Technická miestnosť 3,52
5.03 Kuchyňa 8,30
5.04 Obývacia izba 23,67
5.05 Chodba 4,30
5.06 Kúpelňa 5,23
5.07 WC 1,76
5.08 Izba 13,94
5.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
5.10 Balkón 7,31
5.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 6.09 6.01 6.06 6.07 6.05 6.03 6.08 6.10 6.04 6.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
6.01 Hala 3,07
6.02 Technická miestnosť 3,52
6.03 Kuchyňa 8,30
6.04 Obývacia izba 23,67
6.05 Chodba 4,30
6.06 Kúpelňa 5,23
6.07 WC 1,76
6.08 Izba 13,94
6.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
6.10 Balkón 7,31
6.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 1.10 1.08 1.07 1.05 1.06 1.09 1.01 1.03 1.04 1.02 1.11
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
1.01 Hala 3,07
1.02 Technická miestnosť 3,52
1.03 Kuchyňa 8,30
1.04 Obývacia izba 23,67
1.05 Chodba 4,30
1.06 Kúpelňa 5,23
1.07 WC 1,76
1.08 Izba 13,94
1.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
1.10 Terasa 9,94
1.11 Záhradka 76,5
1.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 2.11 2.10 2.08 2.07 2.06 2.05 2.01 2.03 2.09 2.04 2.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
2.01 Hala 3,07
2.02 Technická miestnosť 3,52
2.03 Kuchyňa 8,30
2.04 Obývacia izba 23,67
2.05 Chodba 4,30
2.06 Kúpelňa 5,23
2.07 WC 1,76
2.08 Izba 13,94
2.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
2.10 Terasa 9,94
2.11 Záhradka 76,5
2.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 3.01 3.09 3.03 3.05 3.07 3.06 3.08 3.10 3.04 3.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
3.01 Hala 3,07
3.02 Technická miestnosť 3,52
3.03 Kuchyňa 8,30
3.04 Obývacia izba 23,67
3.05 Chodba 4,30
3.06 Kúpelňa 5,23
3.07 WC 1,76
3.08 Izba 13,94
3.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
3.10 Balkón 7,31
3.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 4.09 4.01 4.03 4.06 4.07 4.05 4.08 4.10 4.04 4.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
4.01 Hala 3,07
4.02 Technická miestnosť 3,52
4.03 Kuchyňa 8,30
4.04 Obývacia izba 23,67
4.05 Chodba 4,30
4.06 Kúpelňa 5,23
4.07 WC 1,76
4.08 Izba 13,94
4.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
4.10 Balkón 7,31
4.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 5.09 5.01 5.03 5.05 5.06 5.07 5.08 5.10 5.04 5.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
5.01 Hala 3,07
5.02 Technická miestnosť 3,52
5.03 Kuchyňa 8,30
5.04 Obývacia izba 23,67
5.05 Chodba 4,30
5.06 Kúpelňa 5,23
5.07 WC 1,76
5.08 Izba 13,94
5.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
5.10 Balkón 7,31
5.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 6.09 6.01 6.06 6.07 6.05 6.03 6.08 6.10 6.04 6.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
6.01 Hala 3,07
6.02 Technická miestnosť 3,52
6.03 Kuchyňa 8,30
6.04 Obývacia izba 23,67
6.05 Chodba 4,30
6.06 Kúpelňa 5,23
6.07 WC 1,76
6.08 Izba 13,94
6.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
6.10 Balkón 7,31
6.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 1.10 1.08 1.07 1.05 1.06 1.09 1.01 1.03 1.04 1.02 1.11
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
1.01 Hala 3,07
1.02 Technická miestnosť 3,52
1.03 Kuchyňa 8,30
1.04 Obývacia izba 23,67
1.05 Chodba 4,30
1.06 Kúpelňa 5,23
1.07 WC 1,76
1.08 Izba 13,94
1.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
1.10 Terasa 9,94
1.11 Záhradka 76,5
1.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 2.11 2.10 2.08 2.07 2.06 2.05 2.01 2.03 2.09 2.04 2.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
2.01 Hala 3,07
2.02 Technická miestnosť 3,52
2.03 Kuchyňa 8,30
2.04 Obývacia izba 23,67
2.05 Chodba 4,30
2.06 Kúpelňa 5,23
2.07 WC 1,76
2.08 Izba 13,94
2.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
2.10 Terasa 9,94
2.11 Záhradka 76,5
2.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 3.01 3.09 3.03 3.05 3.07 3.06 3.08 3.10 3.04 3.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
3.01 Hala 3,07
3.02 Technická miestnosť 3,52
3.03 Kuchyňa 8,30
3.04 Obývacia izba 23,67
3.05 Chodba 4,30
3.06 Kúpelňa 5,23
3.07 WC 1,76
3.08 Izba 13,94
3.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
3.10 Balkón 7,31
3.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 4.09 4.01 4.03 4.06 4.07 4.05 4.08 4.10 4.04 4.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
4.01 Hala 3,07
4.02 Technická miestnosť 3,52
4.03 Kuchyňa 8,30
4.04 Obývacia izba 23,67
4.05 Chodba 4,30
4.06 Kúpelňa 5,23
4.07 WC 1,76
4.08 Izba 13,94
4.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
4.10 Balkón 7,31
4.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 5.09 5.01 5.03 5.05 5.06 5.07 5.08 5.10 5.04 5.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
5.01 Hala 3,07
5.02 Technická miestnosť 3,52
5.03 Kuchyňa 8,30
5.04 Obývacia izba 23,67
5.05 Chodba 4,30
5.06 Kúpelňa 5,23
5.07 WC 1,76
5.08 Izba 13,94
5.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
5.10 Balkón 7,31
5.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 6.09 6.01 6.06 6.07 6.05 6.03 6.08 6.10 6.04 6.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
6.01 Hala 3,07
6.02 Technická miestnosť 3,52
6.03 Kuchyňa 8,30
6.04 Obývacia izba 23,67
6.05 Chodba 4,30
6.06 Kúpelňa 5,23
6.07 WC 1,76
6.08 Izba 13,94
6.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
6.10 Balkón 7,31
6.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 1.10 1.08 1.07 1.05 1.06 1.09 1.01 1.03 1.04 1.02 1.11
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
1.01 Hala 3,07
1.02 Technická miestnosť 3,52
1.03 Kuchyňa 8,30
1.04 Obývacia izba 23,67
1.05 Chodba 4,30
1.06 Kúpelňa 5,23
1.07 WC 1,76
1.08 Izba 13,94
1.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
1.10 Terasa 9,94
1.11 Záhradka 76,5
1.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 2.11 2.10 2.08 2.07 2.06 2.05 2.01 2.03 2.09 2.04 2.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
2.01 Hala 3,07
2.02 Technická miestnosť 3,52
2.03 Kuchyňa 8,30
2.04 Obývacia izba 23,67
2.05 Chodba 4,30
2.06 Kúpelňa 5,23
2.07 WC 1,76
2.08 Izba 13,94
2.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
2.10 Terasa 9,94
2.11 Záhradka 76,5
2.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 3.01 3.09 3.03 3.05 3.07 3.06 3.08 3.10 3.04 3.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
3.01 Hala 3,07
3.02 Technická miestnosť 3,52
3.03 Kuchyňa 8,30
3.04 Obývacia izba 23,67
3.05 Chodba 4,30
3.06 Kúpelňa 5,23
3.07 WC 1,76
3.08 Izba 13,94
3.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
3.10 Balkón 7,31
3.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 4.09 4.01 4.03 4.06 4.07 4.05 4.08 4.10 4.04 4.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
4.01 Hala 3,07
4.02 Technická miestnosť 3,52
4.03 Kuchyňa 8,30
4.04 Obývacia izba 23,67
4.05 Chodba 4,30
4.06 Kúpelňa 5,23
4.07 WC 1,76
4.08 Izba 13,94
4.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
4.10 Balkón 7,31
4.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 5.09 5.01 5.03 5.05 5.06 5.07 5.08 5.10 5.04 5.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
5.01 Hala 3,07
5.02 Technická miestnosť 3,52
5.03 Kuchyňa 8,30
5.04 Obývacia izba 23,67
5.05 Chodba 4,30
5.06 Kúpelňa 5,23
5.07 WC 1,76
5.08 Izba 13,94
5.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
5.10 Balkón 7,31
5.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 6.09 6.01 6.06 6.07 6.05 6.03 6.08 6.10 6.04 6.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
6.01 Hala 3,07
6.02 Technická miestnosť 3,52
6.03 Kuchyňa 8,30
6.04 Obývacia izba 23,67
6.05 Chodba 4,30
6.06 Kúpelňa 5,23
6.07 WC 1,76
6.08 Izba 13,94
6.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
6.10 Balkón 7,31
6.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 1.10 1.08 1.07 1.05 1.06 1.09 1.01 1.03 1.04 1.02 1.11
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
1.01 Hala 3,07
1.02 Technická miestnosť 3,52
1.03 Kuchyňa 8,30
1.04 Obývacia izba 23,67
1.05 Chodba 4,30
1.06 Kúpelňa 5,23
1.07 WC 1,76
1.08 Izba 13,94
1.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
1.10 Terasa 9,94
1.11 Záhradka 76,5
1.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 2.11 2.10 2.08 2.07 2.06 2.05 2.01 2.03 2.09 2.04 2.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
2.01 Hala 3,07
2.02 Technická miestnosť 3,52
2.03 Kuchyňa 8,30
2.04 Obývacia izba 23,67
2.05 Chodba 4,30
2.06 Kúpelňa 5,23
2.07 WC 1,76
2.08 Izba 13,94
2.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
2.10 Terasa 9,94
2.11 Záhradka 76,5
2.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 3.01 3.09 3.03 3.05 3.07 3.06 3.08 3.10 3.04 3.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
3.01 Hala 3,07
3.02 Technická miestnosť 3,52
3.03 Kuchyňa 8,30
3.04 Obývacia izba 23,67
3.05 Chodba 4,30
3.06 Kúpelňa 5,23
3.07 WC 1,76
3.08 Izba 13,94
3.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
3.10 Balkón 7,31
3.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 4.09 4.01 4.03 4.06 4.07 4.05 4.08 4.10 4.04 4.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
4.01 Hala 3,07
4.02 Technická miestnosť 3,52
4.03 Kuchyňa 8,30
4.04 Obývacia izba 23,67
4.05 Chodba 4,30
4.06 Kúpelňa 5,23
4.07 WC 1,76
4.08 Izba 13,94
4.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
4.10 Balkón 7,31
4.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 5.09 5.01 5.03 5.05 5.06 5.07 5.08 5.10 5.04 5.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
5.01 Hala 3,07
5.02 Technická miestnosť 3,52
5.03 Kuchyňa 8,30
5.04 Obývacia izba 23,67
5.05 Chodba 4,30
5.06 Kúpelňa 5,23
5.07 WC 1,76
5.08 Izba 13,94
5.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
5.10 Balkón 7,31
5.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 6.09 6.01 6.06 6.07 6.05 6.03 6.08 6.10 6.04 6.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
6.01 Hala 3,07
6.02 Technická miestnosť 3,52
6.03 Kuchyňa 8,30
6.04 Obývacia izba 23,67
6.05 Chodba 4,30
6.06 Kúpelňa 5,23
6.07 WC 1,76
6.08 Izba 13,94
6.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
6.10 Balkón 7,31
6.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 1.10 1.08 1.07 1.05 1.06 1.09 1.01 1.03 1.04 1.02 1.11
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
1.01 Hala 3,07
1.02 Technická miestnosť 3,52
1.03 Kuchyňa 8,30
1.04 Obývacia izba 23,67
1.05 Chodba 4,30
1.06 Kúpelňa 5,23
1.07 WC 1,76
1.08 Izba 13,94
1.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
1.10 Terasa 9,94
1.11 Záhradka 76,5
1.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 2.11 2.10 2.08 2.07 2.06 2.05 2.01 2.03 2.09 2.04 2.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
2.01 Hala 3,07
2.02 Technická miestnosť 3,52
2.03 Kuchyňa 8,30
2.04 Obývacia izba 23,67
2.05 Chodba 4,30
2.06 Kúpelňa 5,23
2.07 WC 1,76
2.08 Izba 13,94
2.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
2.10 Terasa 9,94
2.11 Záhradka 76,5
2.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 3.01 3.09 3.03 3.05 3.07 3.06 3.08 3.10 3.04 3.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
3.01 Hala 3,07
3.02 Technická miestnosť 3,52
3.03 Kuchyňa 8,30
3.04 Obývacia izba 23,67
3.05 Chodba 4,30
3.06 Kúpelňa 5,23
3.07 WC 1,76
3.08 Izba 13,94
3.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
3.10 Balkón 7,31
3.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 4.09 4.01 4.03 4.06 4.07 4.05 4.08 4.10 4.04 4.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
4.01 Hala 3,07
4.02 Technická miestnosť 3,52
4.03 Kuchyňa 8,30
4.04 Obývacia izba 23,67
4.05 Chodba 4,30
4.06 Kúpelňa 5,23
4.07 WC 1,76
4.08 Izba 13,94
4.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
4.10 Balkón 7,31
4.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 5.09 5.01 5.03 5.05 5.06 5.07 5.08 5.10 5.04 5.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
5.01 Hala 3,07
5.02 Technická miestnosť 3,52
5.03 Kuchyňa 8,30
5.04 Obývacia izba 23,67
5.05 Chodba 4,30
5.06 Kúpelňa 5,23
5.07 WC 1,76
5.08 Izba 13,94
5.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
5.10 Balkón 7,31
5.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 6.09 6.01 6.06 6.07 6.05 6.03 6.08 6.10 6.04 6.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
6.01 Hala 3,07
6.02 Technická miestnosť 3,52
6.03 Kuchyňa 8,30
6.04 Obývacia izba 23,67
6.05 Chodba 4,30
6.06 Kúpelňa 5,23
6.07 WC 1,76
6.08 Izba 13,94
6.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
6.10 Balkón 7,31
6.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 1

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 1.10 1.08 1.07 1.05 1.06 1.09 1.01 1.03 1.04 1.02 1.11
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
1.01 Hala 3,07
1.02 Technická miestnosť 3,52
1.03 Kuchyňa 8,30
1.04 Obývacia izba 23,67
1.05 Chodba 4,30
1.06 Kúpelňa 5,23
1.07 WC 1,76
1.08 Izba 13,94
1.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
1.10 Terasa 9,94
1.11 Záhradka 76,5
1.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

1. Nadzemné podlažie - Byt č. 2

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 2.11 2.10 2.08 2.07 2.06 2.05 2.01 2.03 2.09 2.04 2.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
2.01 Hala 3,07
2.02 Technická miestnosť 3,52
2.03 Kuchyňa 8,30
2.04 Obývacia izba 23,67
2.05 Chodba 4,30
2.06 Kúpelňa 5,23
2.07 WC 1,76
2.08 Izba 13,94
2.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
2.10 Terasa 9,94
2.11 Záhradka 76,5
2.12 Parkovanie 14,8
Výmera 167,8
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 3

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 3.01 3.09 3.03 3.05 3.07 3.06 3.08 3.10 3.04 3.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
3.01 Hala 3,07
3.02 Technická miestnosť 3,52
3.03 Kuchyňa 8,30
3.04 Obývacia izba 23,67
3.05 Chodba 4,30
3.06 Kúpelňa 5,23
3.07 WC 1,76
3.08 Izba 13,94
3.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
3.10 Balkón 7,31
3.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

2. Nadzemné podlažie - Byt č. 4

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 4.09 4.01 4.03 4.06 4.07 4.05 4.08 4.10 4.04 4.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
4.01 Hala 3,07
4.02 Technická miestnosť 3,52
4.03 Kuchyňa 8,30
4.04 Obývacia izba 23,67
4.05 Chodba 4,30
4.06 Kúpelňa 5,23
4.07 WC 1,76
4.08 Izba 13,94
4.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
4.10 Balkón 7,31
4.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 5

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 5.09 5.01 5.03 5.05 5.06 5.07 5.08 5.10 5.04 5.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
5.01 Hala 3,07
5.02 Technická miestnosť 3,52
5.03 Kuchyňa 8,30
5.04 Obývacia izba 23,67
5.05 Chodba 4,30
5.06 Kúpelňa 5,23
5.07 WC 1,76
5.08 Izba 13,94
5.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
5.10 Balkón 7,31
5.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100

3. Nadzemné podlažie - Byt č. 6

Späť
Smerová ružica
0 €
predaný
Pôdorys bytu 6.09 6.01 6.06 6.07 6.05 6.03 6.08 6.10 6.04 6.02
Číslo Názov miestnosti Plocha (m2)
6.01 Hala 3,07
6.02 Technická miestnosť 3,52
6.03 Kuchyňa 8,30
6.04 Obývacia izba 23,67
6.05 Chodba 4,30
6.06 Kúpelňa 5,23
6.07 WC 1,76
6.08 Izba 13,94
6.09 Izba 12,71
Spolu 76,5
 
6.10 Balkón 7,31
6.12 Parkovanie 14,8
Výmera 98,61
Čisté Kóty Zariadenie
Pôdorysy na stiahnutie sú v mierke 1:100
Nahor